Vozila in oprema

Vozila

V Prostovoljnem gasilskem društvu Sežana premoremo 4 vozila, namenjena za različne vrste posredovanj. Na območju, kjer opravljamo javno gasilsko službo, imamo veliko naravnega okolja, to pa ima značilne lastnosti submediteranskega podnebja in je požarno zelo ogroženo. Zato je tudi v našem voznem parku in opremi poudarek na vozilih za gašenje v naravnem okolju.

 • gvgp1_01
 • gvgp1_02
 • gvgp1_03
 • gvgp1_04
 • gvgp1_05
1 2 3 4 5

GVGP-1

Land Rover Defender 130

Manjše vozilo za posredovanje ob požarih v naravnem okolju. Ima cisterno s 420L vode in visokotlačno črpalko. Posadka vozila je 5 gasilcev. Vsebuje vso potrebno opremo za požare v naravnem okolju:

 • 2 visokotlačna navijaka
 • izpihovalnika - Ciffareli
 • naprtnjače
 • motorno žago
 • dodatne visokotlačne cevi in ostalo orodje

 • gvgp2_01
 • gvgp2_02
 • gvgp2_03
1 2 3

GVGP-2

Tam 110

Večje gasilsko vozilo za gozdne požare. Namenjeno je samostojnemu posredovanju in oskrbi manjših vozil z vodo, na težko dostopnem terenu. Ima 1700L vode in visokotlačno črpalko. Posadka vozila sta 2 gasilca. Vsebuje vso potrebno opremo za požare v naravnem okolju:

 • 3 visokotlačne navijake
 • 2 izpihovalnika - Ciffareli
 • naprtnjače
 • motorno žago
 • dodatne visokotlačne cevi in ostalo orodje

 • GCGP1_01
 • GCGP1_02
 • GCGP1_03
 • GCGP1_04
1 2 3 4

GCGP-1

Man TGM 13.290

Cisterna za posredovanje ob različnih intervencijah, s poudarkom na požarih v naravnem okolju. Ima 3200L vode in kombinirano črpalko za srednji in visoki tlak. Posadka vozila je 7 gasilcev. Vsebuje opremo za posredovanje tako pri požarih v naravnem okolju, kot pri stavbnih požarih in tudi ostalih tehničnih intervencijah.

 • GVM1_01
 • GVM1_02
1 2

GVM-1

Renault Traffic

Vozilo za prevoz moštva in opreme. Namenjeno je prevozu oseb oziroma dodatnega moštva in pa logistiki ob obsežnejših intervencijah. Posadka vozila je 9 gasilcev.

Oprema

Navedene posebnosti našega požarnega okoliša se odražajo tudi na osebni zaščitni opremi gasilcev, saj imajo poleg zaščitne opreme za posredovanje ob (pretežno) stavbnih požarih tudi lahko zaščitno opremo za posredovanje v naravnem okolju

Oprema_za_stavbne_požare

Osebna zaščitna oprema za požare in tehnične intervencije

Zaščitno opremo gasilca sestavljajo:

 • Zaščitna obleka
 • Podkapa
 • Podobleka
 • Zaščitna čelada
 • Zaščitni škornji
 • Zaščitne rokavice

Oprema_za_gozdne_požare

Osebna zaščitna oprema za požare v naravi

Pomen opreme za gašenje požarov v naravnem okolju je njena zračnost, lahki materiali in svetlejše barve, ki vpijajo manj toplote. Zaščitno opremo gasilca sestavljajo:

 • Zaščitna obleka za požare v naravi
 • Lahka čelada za požare v naravi
 • Svetla podkapa za požare v naravi
 • Zaščitne rokavice za požare v naravi
 • Zaščitni čevlji za požare v naravi

Skupna_oprema

Skupna zaščitna oprema

Poleg osebne zaščitne opreme, ki jo ima vsak gasilec, razpolagamo tudi s skupno zaščitno opremo, ki jo gasilec uporabi glede na vrsto posredovanja. To opremo sestavljajo:

 • Izolirni dihalni aparati
 • Vrvi
 • Pozicijski pasovi
 • Radijske postaje
 • Kapljevinske obleke
 • Oprema za delo z motorno žago