Operativa

Ne boj se za pomoč, mi bdimo dan in noč!

Operativna enota

Operativna enota PGD Sežana je sestavljena iz 35 operativnih članov v sestavi 30 operativnih gasilcev, med katerimi je enajst poklicnih gasilcev, ter 5 operativnih gasilk. Rezervni operativni gasilci štejejo 13 gasilcev in gasilk. Med pripravniki imamo trenutno 5 zelo motiviranih članov in članic, ki komaj čakajo postati polnopravni člani naše operativne enote. Lahko bi rekli, da naša operativna enota skupno šteje 53 članov.

V društvu dajemo zelo velik pomen izobraževanju, zato se naša operativna enota usposablja z rednimi mesečnimi vajami v okviru društva, na vajah, ki jih organizira Kraška gasilska zveza in preko tečajev GZS. Na rednih mesečnih vajah operativne enote obnavljamo in dopolnjujemo znanje, ki so nam ga predali predavatelji in inštruktorji na raznih tečajih in usposabljanjih. Zahteve modernega gasilstva so danes take, da je to nujno potrebno. Za nemoteno organizacijo in potek le-teh skrbijo predavatelji in inštruktorji iz našega društva.

Če povzamemo vse vaje, izobraževanja in intervencije, se je naša operativna enota v zadnjih desetih letih dvignila na visoko raven znanja, izkušenj in profesionalnosti, kar prikazuje tudi spodnja tabela aktivnosti v operativni enoti.

 • op_sld_1
 • op_sld_2
 • op_sld_3
 • op_sld_4
 • op_sld_5
 • op_sld_6
 • op_sld_7
 • op_sld_8
 • op_sld_9
 • op_sld_10
 • op_sld_11
 • op_sld_12
 • op_sld_13
 • op_sld_14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Aktivnosti operative v Sliki


Statistika za leto 2022

Povprečno smo med leti 2017 in 2020 posredovali na 67 intervencijah letno. Tako kot vsa gasilska društva na našem območju, tudi naše opravi veliko večino posredovanj na požarih v naravnem okolju. V zadnjih letih pa se je pokazal trend večanja ostalih, predvsem tehničnih, posredovanj. Kot zanimivost naj omenimo še to, da se število intervencij v naravnem okolju vsako tretje leto drastično poveča.

Leto 2022 so bo gotovo zapisalo v zgodovino kot leto velikih preizkušenj za kraške in slvenske gasilce. Rekordna poletna požarna sezona se pozna na še bolj rekordni številki intervencij PGD Sežana. Čeprav smo zabeležili rekord intervencij - bilo jih je kar 145 - pa število ostalih, za društvo nedvomno pomembnih aktivnosti ni stagniralo, tako smo izvedli kar nekaj vaj in požarnih straž ter ostalih aktivnosti za vzdrževanje pripravljenosti operativne enote.

tabela aktivnosti PGD Sežana za leto 2022